smuk

De juiste keuze

Chemische verankering

Bij het plaatsen van constructies die een grote trekkracht uitoefenen op hun bevestigingspunten is het aangewezen om deze punten te versterken door ze chemisch te verankeren.

Dit wil zeggen dat op de plaatsen waar de bevestigingsstangen worden ingebracht, eerst een substantie gespoten wordt die in een sneltempo uithardt en qua stevigheid vergelijkbaar is met beton.

Vooreerst worden in de boorgaten inox-kousen van 16 mm aangebracht om zo voor extra grip te zorgen en de spouw te overbruggen.
De gaten worden vervolgens opgevuld met de chemische componenten waarna 10 mm dikke stangen worden ingedraaid. Op deze stangen worden uiteindelijk de montagesteunen van Uw constructie geplaats.

Deze methode is preferabel over keilbout verankering door verschillende redenen:

Diepere bevestiging

keilbouten trekken puur op Uw gevelsteen, waardoor de mortel of lijm kan loskomen. Met chemische verankering zit Uw constructie vast op zowel de gevelsteen als op de binnenmuur en staat het geheel niet alleen steviger, maar wordt de druk op elke van de twee muren verminderd.

Minder kans op scheuren of gebroken stenen

keilbouten zetten op zich al een zware druk op de stenen waarin ze zitten. Als hier nog eens een zware belasting bijkomt is de kans reëel dat de steen waarin de keilbout zit het begeeft.

Geen doorsijpeling

Chemische verankering zorgt niet alleen voor stevigheid, maar dicht het gat rond de stang ook volledig af. Hierdoor kan er via deze weg geen water terecht komen in Uw spouwmuur.